Aktuelle artikler

logo2

Din sparringspartner

Vi er et lokalt forankret revisjonsfirma
som tilbyr effektiv revisjon og god rådgivning.
working-desk-with-laptop-and-Christmas-presents
Publisert 07.12.2022

Julegaver til ansatte

Arbeidsgiver kan gi ansatte skattefrie gaver både ved å gi «vanlige» gaver, men også ved for eksempel å dekke telefon- og internettregningen.
secure-your-computer-large-1024x669
Publisert 29.11.22

Nyhetsbrev 1 2022

Det går en bølge over landet nå med diverse alvorlige svindler, og i desember er mange ekstra stresset, og dermed lettere offer for kriminelle. I denne artikkelen får du noen råd som kan gjøre dere bedre rustet for å kunne motstå svindel.
paperpiechart-plates_SOIN19115_495274213_is_780x440
Publisert 01.10.2022

Aksjonærer - eierandeler og rettigheter

Er du aksjonær, vurderer du å investere i et aksjeselskap eller lurer du på hvilke rettigheter eierne har i selskapet ditt? Rettigheter og eierfunksjoner kan være forskjellige alt etter hvilken eierandel man har i selskapet. Hva er de kritiske eierandelene og hvilke rettigheter gir de deg?
selskapsstruktur-o4isfx2ruqo668q6z8ea9fhvuffvr498rwp8sw820w
Publisert 29.11.22

Hva er holdingselskap og hvordan opprette holdingselskap

Har du et aksjeselskap som skal vokse kan det være lurt å etablere et holdingselskap, altså et selskap som eier aksjeselskapet ditt. Det fører til mer skattefleksibilitet og lavere risiko for deg. Les mer om dette her. 
62196607bf1b460a0c301fe3_60fb3401409c5baa11e18c5f_board20minutes20template
Publisert 05.09.2022

Styrets oppgaver og ansvar

Styret og styrearbeid er mer enn en pålagt oppgave, og et godt fungerende styre kan være en ressurs for virksomheten. Det er derfor viktig å være bevist på hvordan styret settes sammen og hvilken kompetanse styremedlemmene innehar. Les mer om dette her.
paperpiechart-plates_SOIN19115_495274213_is_780x440

Aksjonærer - eierandeler og rettigheter

Er du aksjonær, vurderer du å investere i et aksjeselskap eller lurer du på hvilke rettigheter eierne har i selskapet ditt? Rettigheter og eierfunksjoner kan være forskjellige alt etter hvilken eierandel man har i selskapet. Hva er de kritiske eierandelene og hvilke rettigheter gir de deg?

working-desk-with-laptop-and-Christmas-presents

Julegaver til ansatte

Arbeidsgiver kan gi ansatte skattefrie gaver både ved å gi «vanlige» gaver, men også ved for eksempel å dekke telefon- og internettregningen.

Idsø & Ravnås Revisjon er lokalisert sentralt på Forus. Vi er 10 medarbeidere og har 400 små og mellomstore selskaper i vår portefølje. I tillegg til lovpålagt revisjon tilbyr vi skatte- og avgiftsbistand og annen rådgivning innenfor vårt fagfelt. Vi vektlegger høy faglig kompetanse, fleksibilitet og engasjement.