Hva er holdingselskap og hvordan opprette holdingselskap

logo2

Din sparringspartner

Vi er et lokalt forankret revisjonsfirma
som tilbyr effektiv revisjon og god rådgivning.

Har du et aksjeselskap som skal vokse kan det være lurt å etablere et holdingselskap, altså et selskap som eier aksjeselskapet ditt. Det fører til mer skattefleksibilitet og lavere risiko for deg.

Hva er holdingselskap?

Holdingselskap, eller et morselskap, er en betegnelse om bedrifter som eier aksjer i et eller flere selskaper. Holdingselskap leverer som regel ikke egne varer eller tjenester, og samlingen av mor- og datterselskaper kalles et konsern.

Det kan være en eller flere som starter et holdingselskap, men det vanligste er å være en person. Da kan du for eksempel investere i et annet AS gjennom holdingselskapet ditt, i stedet for å gjøre det som privatperson. Dette er en gunstig og mer sikker måte å investere på.

Fra et skattemessig perspektiv er holdingselskap mer aktuelt for selskaper som kommer til å ha mer opptjening enn hva eierne tar ut i form av lønn og utbytte. Dette er fordi disse pengene ofte reinvesteres.

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Fordeler med holdingselskap

1. Ingen utbytteskatt når du overfører mellom selskap

Du kan utsette skattebetalingen med et holdingselskap – det vil si at du slipper å betale utbytteskatt så lenge du ikke tar ut overskudd til privat bruk. Overfører du penger fra det eide selskapet, driftsselskapet, til holdingselskapet betaler du kun tre prosent i skatt. Herfra kan du investere pengene i andre selskaper eller eiendom uten at utbytteskatten kreves.

Selger du aksjeselskapet ditt vil du på samme måte ikke umiddelbart skatte av gevinsten. Overskudd fra driftsselskapet påvirker heller ikke din private formue – du blir skattlagt på den beregnede verdien av aksjene i holdingselskapet.

2. Holdingselskap gir fleksibilitet for eiere

Holdingselskap gir aksjeselskap med flere eiere mer fleksibilitet. Alle eierne må nemlig ta utbytte samtidig. Uten holdingselskap fører det i praksis til at alle blir tvunget til å skatte på beløpet som tas ut.

Med holdingselskap kan en eier ta ut penger til privat bruk mens en annen lar summen stå i holdingselskapet eller bruker den til å investere i andre selskaper, eiendom eller lignende uten å da måtte betale utbytteskatt.

3. Mindre risiko ved konkurs

Holdingselskap skaper en buffer hvis et eller flere av selskapene går under. Går datterselskap konkurs blir nemlig ikke midlene i holdingselskapet regnet med. Konkursen sprer seg altså ikke til andre virksomheter, hvis du har det, eller til holdingselskapet, hvor pengene ligger.

4. Mulighet for skatteutjevning

Eier holdingselskapet ditt mer enn 90 prosent av datterselskapet kan du også utnytte konsernstrukturen i skattesituasjoner. Hvis et av selskapene går med underskudd og får en fremførbar skattefordel, mens et annet må betale skatt på overskudd, kan du balansere midlene i det ene selskapet mot det andre for å komme nærmere null i begge og betale mindre skatt.

Dette føres kun på skattemelding (selvangivelse), og du trenger ikke overføre penger eller endre regnskapene. Begge selskapene viser underskudd og overskudd som før, men i praksis vil du betale mindre skatt for det året.

paperpiechart-plates_SOIN19115_495274213_is_780x440

Ta ut penger fra holdingselskap

Når du eier et holdingselskap kan du ta ut utbytte. Er du i tillegg ansatt kan du også ta ut lønn. Mange velger å ta ut en kombinasjon, men i holdingselskap er det også vanlig å la hele eller deler av overskuddet stå i bedriften for å kunne reinvestere pengene i nye prosjekter.

Hvis eierne i et holdingselskap skal ta ut utbytte, må selskapet ha fri egenkapital. Har selskapet mer fri egenkapital i året før kan det tas ut et tilleggsutbytte. Har det blitt opptjent resultat i året utbytte skal tas ut, kreves det en innsending av mellombalanse for å kunne ta utbytte.

Regnskap holdingselskap: Krav og regler

På lik linje som vanlige aksjeselskap har holdingselskap bokføringsplikt og regnskapsplikt. Bokføringsplikt gjelder så og si alle selskaper i Norge, og betyr å bokføre regnskap etter bokføringsloven og bokføringsforskriften.

I tillegg har holdingselskap, som alle andre AS, regnskapsplikt. Dette gjelder også mange norske bedrifter. Et selskap med regnskapsplikt må utarbeide et årsregnskap, som minimum skal bestå av resultat, balanse og noter. Årsregnskapet utgjør sammen med næringsoppgave og skattemelding selskapets årsoppgjør. Generalforsamlingen i selskapet må godkjenne årsregnskapet senest 30. juni, og sende inn årsregnskapet innen 31. juli. 

Dette koster holdingselskap

Du trenger 30 000 kroner for å starte et holdingselskap. Pengene kan brukes på kostnader knyttet til selskapets drift, inkludert etableringsavgiften på 5 570 kroner til Brønnøysundregistrene.

Vi har lang erfaring med omorganisering av selskaper og kan bistå med etablering av holdingstruktur, ta kontakt med oss her. 
Idsø & Ravnås Revisjon er lokalisert sentralt på Forus. Vi er 10 medarbeidere og har 400 små og mellomstore selskaper i vår portefølje. I tillegg til lovpålagt revisjon tilbyr vi skatte- og avgiftsbistand og annen rådgivning innenfor vårt fagfelt. Vi vektlegger høy faglig kompetanse, fleksibilitet og engasjement.