Visjon

logo2
DEN BESTE
SERVICE
Vårt mål er å skape verdi for våre kunder
 
Høy faglig kompetanse
Vi har høy faglig kompetanse innenfor våre tjenesteområder. Vi har fokus på løpende faglig utvikling gjennom kursing, arbeid og erfaring. Vår faglig kompetanse gjør oss i stand til å yte god og relevant rådgivning til våre kunder.
Erfaring
Våre oppdragsansvarlige revisorer har mer enn 20 års erfaring fra revisjon og rådgiving. Vi har jobbet tett på mange bedrifters indre liv. Dette gjør oss i stand til å se likhetstrekk mellom bedrifter som lykkes og gir oss godt grunnlag for å gi relevant og riktig rådgiving på en effektiv måte - til akkurat deg.
Engasjement
Vi er tett på kundene, for vi vet at det er verdiskapende for begge parter. Modellen vi jobber etter forutsetter at oppdragsansvarlig revisor involverer seg betydelig i hvert eneste oppdrag. Vi ønsker, innenfor rammen av gjeldende lovverk, å bidra aktivt til sunn og lønnsom drift av ditt selskap.
Forståelse
For å kunne gjøre en god jobb for våre kunder, fokuserer vi på å kjenne og forstå deres virksomhet, utfordringer og muligheter. Vi bruker tid og gjør et grundig arbeid for å ha en optimal kjennskap til og kunnskap om deg og ditt selskap.
Integritet
Vi skal være ditt sikkerhetsnett for at årsregnskapet blir riktig – et sikkerhetsnett bygget på tillit, integritet og ansvarlighet. Våre revisorer har høyeste grad av integritet og en objektiv grunnholdning. 

Vi i Idsø & Ravnås Revisjon vektlegger at revisor har et samfunnsansvar, og at alt vårt arbeid skal være etisk forsvarlig.
Nettverk
Idsø & Ravnås Revisjon er et lokalt uavhengig selskap, som ikke har binding mot noen større revisjons- eller konsulentselskaper. Noen ganger dukker det problemstillinger utenfor vårt kjernekompetanseområde, eller saker vi ønsker å diskutere med eksterne. Fordelen vår er at vi selv kan gjøre en uavhengig vurdering av hvem som kan yte best bistand i den konkrete saken. Våre bidragsytere er i hovedsak Revisorforeningen, lokale advokatkontorer og skatteetaten.