Historikk

logo2
Idsø & Ravnås Revisjon ble etablert av Tore Olav Idsø og Tor Odd Ravnås i 1990. 
Idsø & Ravnås Revisjon ble etablert av de statsautoriserte revisorene Tore Olav Idsø og Tor Odd Ravnås i 1990. Ved oppstart i 1990 hadde selskapet totalt tre medarbeidere. Utover 1990-tallet og 2000-tallet vokste selskapet jevnt, som næringslivet i regionen vår ellers har gjort. Lokalene i Fabrikkveien ble utvidet flere ganger og i 2008 flyttet selskapet til Luravika.

I 2015 ble regnskapskontoret Inforegn kjøpt opp og de to selskapene er fra høsten 2016 samlokalisert i toppetasjen i Forus Atrium på Forus. Idsø & Ravnås Revisjon har i dag 10 medarbeidere, hvorav tre partnere. Kundemassen på ca 400 små og mellomstore bedrifter, er hovedsakelig aksjeselskaper vi utfører lovpålagt revisjon og andre økonomiske tjenester for. I tillegg yter vi andre attestasjonstjenester, både for våre faste revisjonskunder og andre. Vårt regnskapskontor, Inforegn, tilbyr i tillegg alle former for regnskapstjenester.