Tjenester

logo2

Forenklet revisorkontroll

Hva er forenklet revisorkontroll av regnskap?

En forenklet revisorkontroll er en overordnet gjennomgåelse av regnskapet utført av en en uavhengig revisor, men ikke så omfattende som en revisjon.

Forenklet revisorkontroll av regnskapet er godt egnet for deg som har behov for en kvalitetssikring av regnskapet, men ikke med den grad av sikkerhet som en revisjon gir.

Revisor avgir en uttalelse om at det ikke er avdekket noe som gir grunn til å mene at årsregnskapet inneholder vesentlige feil. Uttalelsen kan vedlegges regnskapet som sendes til viktige forretningsforbindelser som banker og leverandører.

I tillegg får du:
• Bedre kontroll med virksomheten og redusert risiko for ubehagelige overraskelser
• Enklere tilgang til en kompetent diskusjonspartner som kjenner virksomheten
• Enklere og billigere revisorbekreftelser ved behov
 o   etter krav i aksjeloven
 o   til skattefunn
 o   av momsrefusjoner