Aksjonærer - eierandeler og rettigheter

logo2

Din sparringspartner

Vi er et lokalt forankret revisjonsfirma
som tilbyr effektiv revisjon og god rådgivning.

Er du aksjonær, vurderer du å investere i et aksjeselskap eller lurer du på hvilke rettigheter eierne har i selskapet ditt? Rettigheter og eierfunksjoner kan være forskjellige alt etter hvilken eierandel man har i selskapet. Hva er de kritiske eierandelene og hvilke rettigheter gir de deg?

Ulike eierandeler i selskapet for aksjonær

10 % eierandel

Eier man mindre enn 10 % av aksjene kan man kreve aksjeposten innløst dersom et morselskap eier 90 % av aksjene i selskapet.

Dersom man eier mer enn 10 % av aksjene i et ordinært aksjeselskap kan man kreve ekstraordinær generalforsamling i selskapet.

20 % eierandel

Aksjonærer som eier minst 20 % av aksjekapitalen i et allmennaksjeselskap kan kreve ekstraordinær generalforsamling.

1/3 eierandel

Har man mer enn 1/3 flertall av aksjene har man såkalt negativt flertall. Det innebærer at man kan blokkere vedtektsendringer, fusjoner, fisjoner, kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser.

40 % eierandel

Ved mer enn 40 % eierandel i et børsnotert selskap har man plikt til å gi tilbud til de andre aksjonærene om å kjøpe deres aksjer.

50 % eierandel

Eier man mer enn 50 % av aksjene kan man ha avgjørende innflytelse på valg av styret. Styret bestemmer bl.a. hvor mye som skal deles ut i utbytte til aksjonærene.

2/3 eierandel

Aksjonær med mer enn 2/3 eierandel har bestemmende innflytelse på de fleste områder i selskapet. Man kan bl.a. vedta fusjoner, fisjoner, kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser, oppløsning av selskapet og endre vedtektene.

90 % eierandel

Dersom et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap eier 90 % av aksjene, har aksjonæren rett til å innløse minoritetsaksjonærene og bli eneeier av selskapet.

Har du eller dere noen spørsmål vedrørende dette temaet? ta kontakt med oss her. 
Idsø & Ravnås Revisjon er lokalisert sentralt på Forus. Vi er 10 medarbeidere og har 400 små og mellomstore selskaper i vår portefølje. I tillegg til lovpålagt revisjon tilbyr vi skatte- og avgiftsbistand og annen rådgivning innenfor vårt fagfelt. Vi vektlegger høy faglig kompetanse, fleksibilitet og engasjement.