Tjenester

logo2

Attestasjon og erklæringer

Skal du øke eller redusere aksjekapitalen, fusjonere eller fisjonere selskapet ditt, omdanne eller avvikle? Skal du søke om merverdiavgiftkompensasjon eller skattefunnrefusjon? Har du mottatt lån eller støtte fra offentlige etater? I slike situasjoner stilles det krav til bekreftelser fra revisor. Vi har god erfaring med alle disse typer erklæringer, og kan utstede disse i alle nødvendige situasjoner. Vi kan også bistå med utarbeidelse av de tilhørende selskapsdokumentene og i den videre prosessen.