Tjenester

logo2

Myndighetenes krav til revisorbekreftelse

Det finnes en rekke særattestasjoner hvor myndighetene krever bekreftelser fra revisor for å utbetale stønad, innvilge lisenser mv. Under er noen eksempler på slike:

Tilskudd fra husbanken
Ved innvilget tilskudd fra Husbanken, for eksempel til studentboliger, er utbetaling av tilskuddet avhengig at revisor har kontrollert prosjektregnskapet. Revisor avgir da en beretning knyttet til det aktuelle prosjektregnskapet.

Tilskudd til private barnehager
For at private barnehager skal kunne få utbetalt offentlig tilskudd, må de årlig sende inn «Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager» til kommunen. Dette årsregnskapet må være attestert av revisor.

Reisegarantifondet
Arrangører av pakketurer er forpliktet til å stille garanti gjennom Reisegarantifondet (RGF). Selskapet må årlig sende inn en egenerklæring for beregning av garantibeløp, og en revisorerklæring knyttet til oppgitt omsetning i høysesongen må følge med egenerklæringen.