Tjenester

Revisorerklæringer etter aksjeloven

Se under for situasjoner det er aktuelt med revisorerklæringer etter aksjeloven:

Stiftelse av aksjeselskap

Avtale mellom selskapet og aksjeeier eller medlemmer av selskapets ledelse (nærstående parter)

Aksjekapitalforhøyelse

Aksjekapitalnedsettelse

Fusjon

Fisjon

Omdannelse

Avvikling

Denne siden bruker informasjonskaplser for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskaplser og personvern i vår personvernernærklæring.