Tjenester

logo2

Revisorerklæringer etter aksjeloven

Se under for situasjoner det er aktuelt med revisorerklæringer etter aksjeloven:

Stiftelse av aksjeselskap

Avtale mellom selskapet og aksjeeier eller medlemmer av selskapets ledelse (nærstående parter)

Aksjekapitalforhøyelse

Aksjekapitalnedsettelse

Fusjon

Fisjon

Omdannelse

Avvikling