Tjenester

logo2

Skatteetatens krav til revisorbekreftelser

Skattefunn

Har du fått godkjent et skattefunnprosjekt av Norsk Forskningsråd, vil selskapet ikke kunne få utbetalt refusjonsbeløp før revisor har attestert likningspapiret RF-1053 Fradrag i skatt for kostnader til forsknings og utvikling. Det er relativt strenge dokumentasjonskrav for forsknings- og utviklingskostnader, og vi kan være behjelpelige med å legge opp tilfredsstillende rutiner.

Merverdiavgiftskompensasjon for barnehager og frivillige organisasjoner

Barnehager (både private og offentlige) kan kreve å få refundert sin kostnad knyttet til merverdiavgift. Søknad må fremsettes innenfor gitte frister på RF-0009 Søknad om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner mv. Revisor må attestere søknaden og bekrefte oppgitt merverdiavgift til gode før denne kan komme til utbetaling.
Frivillige organisasjoner har også i mange tilfeller mulighet til å søke om merverdiavgiftskompensasjon. Dette gjøres via Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside og det kreves at revisorrapport vedlegges.