Tjenester

logo2

Økonomistyring, perioderapporter og budsjett

God økonomistyring krever riktige og relevante økonomirapporter til enhver tid. I suksessfulle virksomheter har regnskapet stor verdi for selskapets ledelse.

Vår erfaring er at det ofte skal små og relativt enkle grep til for å få riktig og rettidig økonomirapportering. Vi kan hjelpe selskapet med å få etablert de nødvendige rutinene for en hensiktsmessig perioderapportering, budsjettprosess, og kvalitetssikring av dette.

Det å ha et budsjett er det samme som å ha et økonomisk mål. Vår erfaring er at gjennomføring av en budsjettprosess er en nyttig økonomisk bevisstgjøring for ledelsen. Den påfølgende jevnlige (gjerne månedlige) oppfølgingen av regnskapet mot budsjettet, med avviksanalyser mv, er det som virkelig kan gjøre regnskap interessant!

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at aksjeloven pålegger styret å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling. Videre krever loven at daglig leder minst hver fjerde måned gir styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.