Tjenester

logo2

Bedre lønnsomhet og likviditet

I vårt yrke som revisorer og økonomiske rådgivere arbeider vi med svært mange bedrifter og bransjer. Gjennom dette erfarer vi at det er fellestrekk som går igjen hos de bedriftene som lykkes.

Ut fra vår erfaring kan vi foreta gjennomgang av selskapets virksomhet og komme med innspill på tiltak som gir forbedret lønnsomhet, med andre ord finne ut hvor skoen trykker og hvor verdiene skapes. Vi kan her benytte verktøy for:

• effektiv sammenlikning av din økonomi mot konkurrenters
• måle hvor sårbar bedriften din er for økonomiske endringer
• foreta en «økonomisk helsesjekk» av bedriften 

Noen tips
Her er noen tips som etter vår mening er sentrale for å oppnå forbedring av lønnsomhet og likviditet:

1.  Fremskaff riktig og oppdatert informasjon, og gjør en grundig analyse av situasjonen og hvordan den har blitt slik

2.  Forstå hvor mye skoen trykker; er det behov for ’finkirurgi’ eller ’krigskirurgi’?

3.  Forstå hvilken hovedkategori av tiltak som er mest relevant for å bedre situasjonen: inntektsøkning, kostnadsreduksjon, kapitalfrigjøring eller andre kilder til likviditet?

4.  Hvis det er akutt behov for lønnsomhetsforbedring (”krigskirurgi”): reduser kostnader først slik at de er tilpasset inntektsnivået, deretter kan kostnader øke i takt med inntekter (med mindre selskapet er i en kontrollert vekstfase der midlertidig underskudd er en bevisst del av strategien og finansieres på en forsvarlig måte)

5.  Hvis det er behov for kostnadsreduksjon, ikke fall for fristelsen av å ”vokse” ut av problemet ved å øke inntekter i stedet for å kutte kostnader

6.  Skill mellom tiltak som gir effekt på kort (quick wins) og lang sikt

7.  Grunnleggende forhold som bedriftskultur, systemer, rutiner etc. er meget viktig for lønnsomhet over tid (både kostnadskontroll og inntektsøkning), men endringer i dette gir sjelden lønnsomhetsforbedring på kort sikt (ofte heller det motsatte)

8.  Lag en tydelig handlingsplan med alle aktiviteter som kreves for å realisere lønnsomhetsforbedringene, med ansvarlig person og tidspunkt for når aktiviteten skal følges opp

9.  Følg opp handlingsplanen jevnlig (minimum hver måned) og sett spesielt fokus på aktiviteter som ’ligger bak’ planen