Tjenester

logo2

Etablering av aksjeselskap

Ved oppstart av selskap er det en rekke beslutninger som må tas og dokumenter som må utarbeides:
- Hvilken selskapsform skal du velge
- Hvilke lover og rammevilkår gjelder for selskapsformen
- Hvilke dokumenter må utarbeides
- Registrering av selskapet

Vi kan bistå deg gjennom hele prosessen – fra a til å – slik at du kan være i flytsonen av det du er i ferd med å skape. 
 
I og etter etableringsfasen kan vi som selskapets rådgiver kunne bidra positivt på følgende områder:
•  Etablering av gode rutiner knyttet til regnskapsføring, budsjettering og likviditetsstyring
•  Bistå i dialog med bank / finansieringsinstitusjon
•  Komme med innspill vedrørende eventuell aksjonæravtale