Tjenester

logo2

Kjøp, salg og eierskifte

Kjøp og salg er krevende og viktige prosesser. Skal en selge hele selskapet eller deler av det? Skal en selge aksjer eller «innmat»? Er fast eiendom involvert i transaksjonen? Spørsmålene er mange.
Ved kjøp av virksomhet kan vi være rådgiver for kjøper gjennom hele prosessen, delta i forhandlinger med selger og bistå i møter med banker. Vi kan også foreta gjennomgang (Due Diligence) av selskapet før endelig avtale inngås.

Revisors rolle ved eierskifte
Som revisor kan vi spille en sentral rolle i forbindelse med eierskifter:
• Å være en trygg sparringspartner før, under og etter transaksjonen. Vi kjenner selskapet, og har god innsikt i virksomheten og dens kultur. Kanskje er det livsverket ditt som skal selges, og da kan vi som revisor gi trygghet i prosessen.
• Sikre god kommunikasjon med, samt kvalitetssikre dokumentasjonen fra/til andre rådgivere som er involvert i prosessen. Det kan for eksempel være hovedrådgiver eller advokat for hhv. selger eller kjøper.
• Bidra med høy faglig kompetanse innen aktuelle områder, for eksempel:
 • Revidere transaksjonen
 • Skatt og avgift
 •Ulike transaksjonsmodeller og oppgjørsformer
 • Transaksjonsgjennomføring
 • Verdivurdering
 • Finansiell due diligence
 • Likviditetsbudsjett
       
Vær oppmerksom på at ovenfor eksisterende revisjonskunder er det begrensninger i forhold til revisors mulighet til å levere vesentlige premisser eller anbefale konkrete løsninger. Teknisk bistand og veiledning i prosessen er imidlertid akseptert.