Tjenester

logo2

Risikostyring og internkontroll

Det å analysere en bedrifts risiko handler om å kunne se for seg hva som kan gå galt, hvor sannsynlig det er og hvilke konsekvenser det vil kunne få. Risikofaktorer kan være svært individuelle for den enkelte virksomheten. Likevel er det noen typiske hendelser som går igjen. Nedenunder har vi laget en sjekkliste med slike typiske hendelser.

Vi kan bistå selskaper med gjennomgang av rutiner og internkontroll, utvikling av risikostyring, samt korttidsutleie av erfarne medarbeidere i økonomifunksjoner.

Forretningsrisiko

Operativ (operasjonell) risiko

Finansiell risiko