Tjenester

logo2

Selskapsstruktur og omorganisering

Hvilken selskapsstruktur er mest hensiktsmessig for din bedrift – akkurat nå?

• Er det hensiktsmessig å etablere en holdingmodell fra oppstarten, for å komme inn under fritaksmetoden skattemessig?
• Er det flere aksjonærer?  Hvordan påvirker i så fall dette valg av selskapsstruktur?
• Hvordan unngå mulige framtidige interessekonflikter?
• Dersom en driver forskjellige typer virksomhet, og eller på forskjellige steder, bør dette organiseres i et eller flere selskaper?

Et selskap i endring
Endrende eierforhold, ytre forutsetninger eller strategiske valg gjør det ofte ønskelig å endre den etablerte selskapsstrukturen – uten at det f. eks påløper høyere beskatning.  Vi kan bistå med rådgivning og teknisk gjennomføring ved de fleste typer omorganisering.