Tjenester

Selskapsstruktur og omorganisering

Hvilken selskapsstruktur er mest hensiktsmessig for din bedrift – akkurat nå?

• Er det hensiktsmessig å etablere en holdingmodell fra oppstarten, for å komme inn under fritaksmetoden skattemessig?
• Er det flere aksjonærer?  Hvordan påvirker i så fall dette valg av selskapsstruktur?
• Hvordan unngå mulige framtidige interessekonflikter?
• Dersom en driver forskjellige typer virksomhet, og eller på forskjellige steder, bør dette organiseres i et eller flere selskaper?

Et selskap i endring
Endrende eierforhold, ytre forutsetninger eller strategiske valg gjør det ofte ønskelig å endre den etablerte selskapsstrukturen – uten at det f. eks påløper høyere beskatning.  Vi kan bistå med rådgivning og teknisk gjennomføring ved de fleste typer omorganisering.
 
Denne siden bruker informasjonskaplser for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskaplser og personvern i vår personvernernærklæring.