Tjenester

logo2

Skatterådgivning

Skatte- og avgiftsreglene kan på mange områder være kompliserte og feil kan få store konsekvenser. Som revisor har vi spisskompetanse på områdene skatt og merverdiavgift for næringsdrivende. Dette gir oss god mulighet til å bidra til at du tilpasser deg gjeldende skatte- og avgiftslovgivning på best mulig måte. God skattebistand betinger at vi også har inngående kunnskap om relaterte regnskaps – og selskapsrettslige problemstillinger, da disse tingene som regel henger sammen.
Her er noen eksempler på områder vi kan bistå skatte- og avgiftsmessig:

Bedriftsbeskatning

Merverdiavgift

Personbeskatning

Dokumentavgift