Tjenester

Verdivurdering

Som revisor har vi stor erfaring med å forholde oss til verdsettelser, både av selskaper, og av enkeltstående eiendeler.
 
Andre enn revisjonskunder
Vi kan utarbeide uavhengige verdsettelser av selskaper i forbindelse med salg av aksjer, omorganisering, fusjon/fisjon mv.
 
Revisjonskunder
Vi kan bistå i verdsettelsesprosesser, ved å presentere aktuelle modeller for verdiberegning, og gjøre oppmerksom på sentrale elementer som bør hensyntas i verdsettelsen. Vi kan imidlertid ikke være den som vurderer elementene, og hvordan de konkret slår inn på den enkelte verdsettelsen.
Denne siden bruker informasjonskaplser for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskaplser og personvern i vår personvernernærklæring.