Tjenester

logo2

Ordinær revisjon

Revisjon er en årlig helsekontroll, kvalitetssikring og til slutt et kvalitetsstempel av din virksomhet. 

Tillit og trygghet - verdier som ikke kan omsettes i valuta
Gjennom revisjon får du:

• Tillit hos kunder, leverandører, samarbeidspartnere, långivere og andre du er avhengig av.
• Ryddighet i foretaket og økt kvalitet i regnskapsførselen
• Kvalitetssikring av skatte- og avgiftsrapporteringen.
• En kvalifisert ressursperson som kan utarbeide årsregnskapet og selvangivelsen
• Liten risiko for at eiere og ledelsen får ubehagelige overraskelser
• Kontroll med at selskapet følger regler som har betydning for å beholde offentlige godkjennelser
• Enkel tilgang til en kompetent sparringspartner som kjenner virksomheten. 


Senk skuldrene, bli enda bedre på det du er allerede er god på
Revisjon setter deg i bedre stand til å unngå fallgruver og utnytte muligheter.
Å ha en dyktig revisor betyr at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten og at du kan kjenne deg tryggere på dine avgjørelser.


Godt samarbeid – for din framtid!
Som revisor legger vi stor vekt på å være en god og nyttig samarbeidspartner for ledelsen. En som lytter, kommer med råd – og som tør å utfordre når det er nødvendig. Med vår kompetanse og gode kjennskap til virksomheten, ønsker vi å bidra til at du velger de beste løsninger for en sunn og lønnsom drift.